Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

dupablada
8868 69f7 500
Gazeta Wyborcza a rzeczywistość
Reposted frompanpancerny panpancerny viapl pl

June 10 2018

dupablada
Reposted fromfungi fungi viapffft pffft
Sponsored post
feedback2020-admin
dupablada
0968 5186 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
dupablada
4215 d16d 500
Reposted fromteijakool teijakool viapffft pffft
dupablada
6858 c480 500
Reposted fromantichris antichris viaPaseroVirus PaseroVirus
dupablada
4197 d6c3 500
dupablada
Reposted fromfungi fungi viaPaseroVirus PaseroVirus
dupablada
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed viaPaseroVirus PaseroVirus
dupablada
7975 ee51 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
dupablada
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaPaseroVirus PaseroVirus
7427 a69e 500
Reposted fromtron tron viaPaseroVirus PaseroVirus
dupablada
4921 bb42 500
Reposted fromFero Fero viaPaseroVirus PaseroVirus
dupablada
0575 6ba3 500
Reposted fromSanthe Santhe viatekwoj tekwoj
dupablada
5013 bed1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacygi-chan cygi-chan
dupablada
5437 2d2b 500
Reposted fromnutt nutt viacygi-chan cygi-chan
dupablada
4966 2aac 500
Reposted fromtfu tfu viacygi-chan cygi-chan
dupablada
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
dupablada
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianieobecnosc nieobecnosc
dupablada

May 31 2018

dupablada
1844 09da 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...